tel. kom: 601 40 33 30biuro@edgeline.pl

Oferta

Zakres obowiązków

 • Naliczanie i inkasowanie należności związanych z eksploatacją budynku i technicznym utrzymaniem
 • Naliczanie i inkasowanie opłat za media
 • Prowadzenie ewidencji wielkości przychodów i kosztów zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali
 • Sporządzanie w formie pisemnej Właścicielom rozliczeń przychodów i rozchodów nieruchomości
 • Rozliczanie się z Właścicielami z pobranych zaliczkowo ryczałtów i opłat za media
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i rozliczanie z właściwym Urzędem Skarbowym
 • Zestawianie danych do deklaracji CIT w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.
 • Prowadzenie korespondencji z Właścicielami, Najemcami i Lokatorami
 • Zawieranie w imieniu Właścicieli umów na dostarczanie mediów oraz wykonywanie usług z: Miejskim
  Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Zakładem Energetycznym, np. Miejskim Przedsiębiorstwem
  Oczyszczania, Zakładem Kominiarskim, firmami zajmującymi się serwisem domofonów, anten zbiorczych,
  firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp..
 • Rozliczanie się z dostawcami ww. mediów i wykonawcami usług wyłącznie ze środków zabezpieczonych na
  koncie administracyjnym budynku oraz kontrolowanie jakości wykonywanych usług.

Pełna oferta

Pobierz pdf

Zdjęcia z nadzoru nad pracami naprawczymi, usuwaniem usterek i awarii